Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

7.  Psychologie van Jung

  • Wil je jouw persoonlijke thema’s in een breder perspectief plaatsen?
  • Ben je geïnteresseerd in de historische achtergrond van hedendaagse maatschappelijke en psychologische problemen?
  • Ben je bereid om eens op een andere manier naar je eigen thema’s te kijken?
  • Wat raakt jou/ waar sla je op aan?
  • Welke karaktertypologie is bij jou het meest van toepassing?

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft veel geschreven over de psyche van de mens. Hij kreeg tijdens zijn werkzame leven veel nieuwe inzichten die veel hebben opgeleverd voor het vakgebied van de Psychologie. Hij heeft als therapeut zoveel mensen begeleid en behandeld dat hij zich kon verdiepen in overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Zo ontstond zijn karaktertypologie die in veel hedendaagse persoonlijkheidsvragenlijsten wordt benut.

Jung ontwikkelde de leer van de Archetypen. Archetypen zijn mogelijkheden of neigingen om ons op een bepaalde manier te ontwikkelen. Zij komen voor in beelden die veelvuldig te vinden zijn in onze dromen, maar evenzeer in sprookjes en mythen. Daarnaast beschreef Jung dat zowel mannen als vrouwen mannelijke en vrouwelijke kanten hebben. Het gaat erom dat een man ook zijn vrouwelijke kant (anima) ontwikkelt en een vrouw haar mannelijke kant (animus).

Jung heeft ook veel ontdekt en beschreven over het persoonlijk onbewuste en het collectieve onbewuste. Hij merkte bij veel van zijn cliënten dat de cultuur en de familiegeschiedenis onbewust op allerlei niveaus doorwerkt in de huidige mens, maar ook de geschiedenis van vele eeuwen generaties daarvoor. De huidige mens moet leren omgaan met invloeden uit het verleden en daarnaast zijn/haar unieke kwaliteiten zien te vinden en te benutten om voldoening te vinden.

Tenslotte heeft Jung het projectiemechanisme kunnen uitleggen. De mens projecteert voortdurend eigen beelden op andere mensen en materie. Het is een grote uitdaging voor ons als mens om hier bewust van te worden en daar op een goede manier mee om te gaan.

Ik kan de volgende boeken van Karen Hamaker aanbevelen:

  • ‘Karaktertypologie van Jung in de praktijk’
  • ‘Het projectiemechanisme in de praktijk’
  • ‘Blij zijn met jezelf’