Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

4. Systemisch werk

  • Heb je last van emotionele blokkades die je niet kan thuisbrengen?
  • Zijn er in jouw systeem van herkomst bijzondere gebeurtenissen voorgevallen waar jij nu nog steeds last van hebt?
  • Zit je vast in bepaalde patronen die niet meer functioneel zijn?
  • Wil je autonomer kunnen omgaan met je familie- of organisatiesysteem?
  • Zijn er problemen die je uit de weg gaat door dekmantels in de vorm van roken, drinken, verdovende middelen, teveel of te weinig eten?

Alle mensen zijn opgegroeid in een systeem, een gezin. Daar leren we ons te verhouden tot de wereld om ons heen. Later komen we steeds opnieuw in systemen terecht; schoolsystemen, werksystemen, je eigen gezin etc. Een systeem van mensen leeft in (onbewuste) verbondenheid met elkaar. Mensen kunnen zich hierin vrij voelen, maar zich ook verstrikt voelen door onbewuste belemmeringen.

Het kan voorkomen dat we problemen ervaren die we niet goed begrijpen, alsof ze op een onbewuste laag bestaan. Dan kan er een systemische oorzaak zijn. We reageren dan in het heden alsof we nog steeds in ons systeem van herkomst zitten.
Systemisch werk/ opstellingenwerk heeft tot doel verborgen belemmeringen of verstrikkingen binnen een systeem, gezin of organisatie, zichtbaar en hanteerbaar te maken. En de eigen plek op een ander niveau te leren kennen.

Opstellingenwerk is mogelijk op individuele basis, bijvoorbeeld in de vorm van een tafelopstelling, of in een groep met representanten. De vraagsteller kiest dan representanten voor zijn opstelling en geeft ze een plek in de ruimte. Representanten en de vraagsteller ervaren wat de plek in dit systeem met hen doet en worden vervolgens uitgenodigd om een andere positie in te nemen. Zo verandert de dynamiek en kan het gehele systeem gezonder functioneren.

De grondlegger van systemisch werk is Bert Hellinger. Een heel effectieve vorm van opstellingenwerk is de methode van dr. Franz Ruppert, waarbij ‘het verlangen’ van de cliënt wordt opgesteld (met wie hij/ zij ‘in dialoog gaat’). In deze methode is het uitgangspunt dat ieder mens uit drie soorten delen bestaat: gezonde delen, overlevingsdelen en traumadelen. De opstelling die zich ontvouwt is een afspiegeling van datgene wat er zich op dat moment afspeelt bij de cliënt. Aangezien de cliënt in deze methode altijd zelf in de opstelling staat en kan aangeven wat en hoeveel hij/zij uit het eigen systeem zichtbaar wil (laten) worden, wordt de autonomie van hem/haar versterkt.

Ik werk o.a. met de methodiek van Franz Ruppert die ik heb leren kennen via Margriet Wentink van Interakt Tiel (www.interaktiel.nl).