Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

3. TA (Transactionele Analyse)

  • Hoe maak jij keuzes?
  • Hoe ga jij om met jouw persoonlijke thema’s?
  • Herken je de drama-driehoek of succes-driehoek in je communicatie?
  • Vanuit welke rol of interne positie communiceer je met anderen?
  • Wil je een gesprek of een presentatie voorbereiden via een simulatie?

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. De grondlegger van de TA was de Canadees Eric Berne die hierover in de zestigerjaren ging publiceren.

TA geeft inzicht in onderlinge interacties tussen mensen en binnen de eigen persoon. Van daar uit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon (Egotoestanden en Script) en met de externe wereld, zoals een organisatie, een team of het gezin waarvan je deel uitmaakt.

Dit inzicht geeft mogelijkheden tot ontwikkeling, groei, analyse en verandering. De TA geeft een model van de persoonlijkheid in drie egoposities:

  • de ouderpositie (met de delen: voedende ouder en kritische ouder)
  • de volwassenpositie
  • de kindpositie (met de delen: vrij kind en aangepast kind)

In de communicatie met anderen switchen mensen de hele dag door qua positie. De kunst is om dit te herkennen en bijvoorbeeld bewuster in de volwassenpositie te blijven bij discussies, conflicten op het werk en relatieproblemen. Een heel praktisch model uit de TA is de vergelijking van de drama-driehoek (niet effectieve driehoek) en de succes-driehoek (wel effectieve driehoek).

Ik hanteer modellen uit de TA die ik heb leren gebruiken bij Plata Foundation.