Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

6. Van stress en burnout naar flow

  • Heb je het gevoel dat je niet voldoende energie hebt voor de dingen die je graag wilt doen?
  • Ben je zo druk dat je geen ruimte meer vindt om tot jezelf te komen?
  • Wanneer ben je in ‘flow’ en heb je het gevoel dat je ‘vleugels’ hebt?
  • Kun je je minder goed concentreren, slaap je slechter dan normaal?
  • Hoe vitaal en energiek ben je eigenlijk?

In de huidige maatschappij wordt van mensen verwacht dat ze zich in allerlei rollen kunnen manifesteren, zowel privé als op het werk. Veel  mensen stellen daarbij hoge eisen aan zichzelf. Dit roept stress op. Een beetje stress is niet erg, maar teveel stress kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Stress en/of burnout kan ontstaan tijdens werk- en/of privé-situaties. Er is vaak een opeenstapeling van factoren zoals werkstress, relatieproblemen, het verlies van een dierbare, een chronische ziekte of een schokkende gebeurtenis. Er kan sprake zijn van grote verschillen tussen verwachtingen en daadwerkelijke resultaten. En er is teveel het gevoel iets te ‘moeten’ in plaats van te ‘willen’.

Hoe kijk je hier zelf tegen aan? Gaat het je makkelijk af? Kun je dicht bij jezelf blijven?

Samen gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op deze vragen zodat:

  • je een betere balans vindt tussen werk en privé.
  • je je energie beter kunt verdelen over verschillende activiteiten.
  • het je beter af gaat om realistische doelen te stellen en deze doelen te halen.
  • je een gezonde afwisseling vindt tussen inspanning en ontspanning.
  • je beter grenzen kan stellen en het maken van keuzes makkelijker gaat.

Flow voel je als je heel graag met iets bezig bent, je doet het met hart en ziel en je vergeet de tijd.

Positieve stress heb je nodig om een prestatie te leveren. Dan produceert ons lichaam adrenaline. Je voelt je actief, je kunt veel aan.

Negatieve stress is spanning die te lang duurt of wanneer er te weinig tijd is om te herstellen van een inspanning. Als je langdurig moet presteren, deadlines moet halen etc. en er langdurig adrenaline wordt geproduceerd, dan maakt het lichaam een stresshormoon (cortisol) aan waardoor je je gedeprimeerd en machteloos voelt. Dit kan leiden tot vermoeidheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, maagpijn en slaapstoornissen.

Burnout is een proces waarbij een steeds verder toenemende weerzin tegen je werk en de mensen met wie je werkt uiteindelijk leidt tot een gevoel van vermoeidheid en uitputting.

Overspannenheid is een toestand die kan ontstaan door langdurige stress, niet meer helder kunnen denken en voelen, totaal afgeknapt zijn.

Ik werk o.a. met de methodiek van Flow-Wolf en van Carlo Mittendorff bij de begeleiding van mensen die te maken hebben met stress, overspannenheid of burnout.

Ik maak deel uit van het netwerk B & S: een netwerk van coaches die begeleiden bij burnout en stress (zie: www.burnoutenstress.nl en www.stressenburnout.nl).