Marian Leenders

Voor uw loopbaan…

Voor loopbaanadvies, reïntegratie, outplacement, sollicitatie- en netwerktraining: Leenders Loopbaancoaching

Praktische informatie

Werkwijze:

Na een kosteloos oriënterend gesprek waarin je vraagstelling en het doel van het coachtraject centraal staan, ga je aan de slag met thuiswerkopdrachten en spreken we een aantal sessies af. Via een offerte of een afsprakenbrief worden de inhoud van het traject en financiële afspraken van tevoren schriftelijk bevestigd. Bij de vaststelling van het tarief houd ik rekening met draagkracht.

Voorbeelden van coachvragen waarmee je bij mij terecht kunt:

 • het maken van belangrijke keuzes;
 • veranderingen in je leven;
 • persoonlijk leiderschap;
 • bepaalde vast patronen die je wilt veranderen in je werk of privé-leven;
 • de betekenis van je communicatie met jezelf en met anderen;
 • overtuigingen, waarden en identiteit en de invloed daarvan op gedrag;
 • omgaan met iemand met een heel ander karakter dan je zelf hebt;
 • omgaan met (faal)angst, woede, verdriet, ziekte, stress, burnout;
 • het verlies van een dierbare, je gezondheid of je werk;
 • de bewustwording van verlangen en gemis, rouwen om wat er niet (meer) is;
 • zingeving en acceptatie van het leven met wat er wèl is;
 • het zoeken en vinden van een nieuw doel, een nieuwe koers, een nieuwe baan (zie hiervoor ook: www.leendersloopbaancoaching.nl)